tel.: (75) 752 40 97

 

Centrum Obsługi Nieruchomości Monika Siofer oferuje usługi w zakresie wyceny nieruchomości, które kierujemy zarówno do klientów indywidualnych jak i klientów instytucjonalnych. Przy wykonywaniu wycen działamy na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa oraz standardów zawodowych rzeczoznawców majątkowych. Wykonywane przez nas wyceny cechuje rzetelność, staranność i bezstronność.

Wycena nieruchomości

Sporządzamy opracowania dotyczące wszystkich rodzajów nieruchomości: gruntowych zabudowanych i niezabudowanych, lokalowych, rolnych i leśnych oraz części składowych tych nieruchomości. Sporządzamy wyceny dla potrzeb:
 • zabezpieczenia kredytów bankowych,
 • zamiana, kupno, sprzedaż, negocjacje
 • określenie wysokości wynagrodzenia prawa służebności przesyłu na nieruchomości,
 • oreślenie wysokości wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z gruntu,
 • aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste,
 • naliczenia opłat cywilno – prawnych,
 • wniesienia aportu,
 • określenia podatków i opłat dla czynności skarbowo-podatkwoych,
 • wycena wartości maszyn i urządzeń,
 • sporządzanie opinii dla potrzeb firm ubezpieczeniowych.

Dokonujemy wycen ograniczonych praw rzeczowych: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego czy też domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej oraz praw zobowiązaniowych i majątkowych a w szczególności:
 • Służebności osobistych i gruntowych; w tym prawa dożywocia,
 • Prawa użytkowania; w tym użytkowanie nieruchomości wykorzystywanych jako pracownicze ogrody działkowe,
 • Praw zobowiązaniowych.

Przeprowadzamy wyceny:

 • Szkód majątkowych spowodowanych budową infrastruktury technicznej,
 • Wyceny na potrzeby rozliczenia nakładów poczynionych na nieruchomości,
 • Oszacowania zmiany wartości nieruchomości na wskutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Sporządzamy również opracowania, które nie są operatami szacunkowymi, dotyczące:
 • rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku
 • efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju
 • skutków finansowych uchwalenia lub zmiany planów miejscowych
 • oznaczania przedmiotu odrębnej własności
 • bankowo - hipotecznej wartości nieruchomości
 • określenia wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora
 • wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości
 • wyceny nieruchomości jako środków trwałych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości

Opracowania sporządzane są dla różnych instytucji
 • klientów indywidualnych – osób fizycznych
 • dla banków
 • urzędów skarbowych
 • urzędów miasta i gminy
 • sądów
 • dla firm ubezpieczeniowych
 • dla podmiotów gospodarczych takich jak: Zakłady Energetyczne, WODNIK, PEC, Zakłady Gazownicze oraz innych

 

Działamy w zakresie wyceny nieruchomości na podstawie licencji nr 5474, jako członek Karkonoskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych oraz biegły przy Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze.

 

 

Działamy na terenie województwa dolnośląskiego.Kontakt

Centrum Obsługi Nieruchomości
Pl. Ks. St. Wyszyńskiego 33/4
58-500 Jelenia Góra

tel./fax: (75) 752 40 97
tel. 691 221 116
e-mail: biuro@nieruchomosci-siofer.pl

 

Mapa dojazdu

 

Nasze świadectwa i certyfikaty

Certyfikaty energetyczne

 

Polecamy

Certyfikaty energetyczne

Zarządzanie nieruchomościami