Pl. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 33/4
58-500 Jelenia Góra
691 221 116, 513 779 782
biuro@nieruchomosci-siofer.pl

Wycena nieruchomości w Jeleniej Górze

Centrum Obsługi Nieruchomości Monika Siofer oferuje usługi w zakresie wyceny nieruchomości, które kierujemy zarówno do klientów indywidualnych jak i klientów instytucjonalnych. Przy wykonywaniu wycen działamy na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa oraz standardów zawodowych rzeczoznawców majątkowych. Wykonywane przez nas wyceny cechuje profesjonalizm terminowość, rzetelność, staranność i bezstronność.

Działamy na terenie województwa dolnośląskiego.

Co oferujemy?

Sporządzamy opracowania dotyczące wszystkich rodzajów nieruchomości: gruntowych zabudowanych i niezabudowanych, lokalowych, nieruchomości przemysłowych, biurowych i magazynowych, rolnych i leśnych oraz części składowych tych nieruchomości, a także ograniczonych praw rzeczowych. Sporządzamy wyceny dla potrzeb:

 • zabezpieczenia kredytów bankowych,
 • zamiana, kupno, sprzedaż, negocjacje,
 • określenie wysokości wynagrodzenia prawa służebności przesyłu na nieruchomości,
 • określenie wysokości wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z gruntu,
 • określenie opłaty adiacenckiej i planistycznej,
 • aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste,
 • naliczenia opłat cywilno - prawnych,
 • wniesienia aportu,
 • szacowanie wartości nieruchomości i praw majątkowych dla potrzeb skarbowo-podatkowych,
 • wycena wartości maszyn i urządzeń,
 • wycena nieruchomości gruntowych położonych na złożach kopalin,
 • sporządzanie opinii dla potrzeb firm ubezpieczeniowych,
 • sporządzenie wycen dla potrzeb sprzedaży w postępowaniach egzekucyjnych,
 • podział majątku,
 • wykup mieszkania spółdzielczego,
 • określenie należności z tytułu trwałego wyłączenia gruntów z produkcji (odrolnienia gruntu),
 • służebności osobistych i gruntowych; w tym prawa dożywocia,
 • prawa użytkowania; w tym użytkowanie nieruchomości wykorzystywanych jako pracownicze ogrody działkowe,
 • praw zobowiązaniowych,
 • dla potrzeb sprawozdań finansowych,
 • i inne.

Opracowania

Sporządzamy również opracowania, które nie są operatami szacunkowymi, dotyczące:

 • rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku
 • efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju
 • skutków finansowych uchwalenia lub zmiany planów miejscowych
 • oznaczania przedmiotu odrębnej własności
 • bankowo - hipotecznej wartości nieruchomości
 • określenia wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora
 • wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości
 • wyceny nieruchomości jako środków trwałych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości

Dla kogo?
Opracowania sporządzane są dla różnych instytucji:

 • klientów indywidualnych – osób fizycznych
 • przedsiębiorstw
 • dla banków
 • urzędów skarbowych
 • komorników
 • syndyków
 • sądów
 • urzędów miasta i gminy
 • dla firm ubezpieczeniowych
 • dla podmiotów gospodarczych takich jak: Zakłady Energetyczne, WODNIK, PEC, Zakłady Gazownicze oraz innych.

Działamy w zakresie wyceny nieruchomości na podstawie licencji nr 5474, jako członek Karkonoskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych oraz biegły sadowy przy Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze.